1. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  548
  233
 2. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  432
  170
 3. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  416
  145
 4. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +24
  542
  216
 5. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  583
  123
 6. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  386
  127
 7. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +18
  515
  155
 8. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +33
  1861
  303
 9. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  496
  197
 10. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  620
  171
 11. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  788
  185
 12. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  530
  152
 13. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  636
  208
 14. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  453
  123
 15. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  488
  141
 16. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +28
  619
  212
 17. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  643
  206
 18. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  483
  169
 19. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  456
  155
 20. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  708
  195
 21. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +24
  761
  237
 22. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +17
  566
  149
 23. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  686
  271
 24. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  784
  269