1. ura51961 ura51961 Активные+
  +1
  244
  906
 2. mamala mamala Премиум
  +11
  232
  346
 3. mamala mamala Премиум
  +9
  224
  283
 4. mamala mamala Премиум
  +9
  181
  229
 5. mamala mamala Премиум
  +8
  207
  205
 6. mamala mamala Премиум
  +8
  149
  201
 7. Alex2019A Alex2019A Премиум
  -34
  266
  411
 8. mamala mamala Премиум
  -4
  55
  104
 9. mamala mamala Премиум
  -4
  56
  97
 10. mamala mamala Премиум
  +13
  457
  290
 11. mamala mamala Премиум
  +22
  683
  214
 12. mamala mamala Премиум
  +25
  898
  313
 13. mamala mamala Премиум
  +18
  573
  384
 14. bochar bochar Активные
  +37
  1740
  677
 15. Китаец Китаец Активные
  +22
  1266
  441
 16. erfurt erfurt Активные+
  +25
  1205
  394
 17. mamala mamala Премиум
  +18
  1053
  358
 18. mamala mamala Премиум
  +39
  1804
  512
 19. Тыквочка Тыквочка Активные
  +22
  1527
  541
 20. Богдан Богдан Активные
  +25
  1965
  658
 21. HATE HATE Активные
  +16
  990
  422
 22. cshaman cshaman Активные
  +19
  1454
  656
 23. Melon Melon Активные
  +22
  1852
  483
 24. Как дела? Как дела? Активные
  +23
  960
  333