1. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  589
  429
 2. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  457
  301
 3. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  450
  307
 4. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  594
  441
 5. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  622
  306
 6. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  417
  268
 7. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +18
  559
  323
 8. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +33
  2068
  545
 9. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  537
  342
 10. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  668
  331
 11. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  866
  386
 12. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  574
  248
 13. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  673
  394
 14. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  486
  304
 15. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  534
  307
 16. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +28
  662
  386
 17. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  689
  365
 18. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  518
  333
 19. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  512
  324
 20. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  748
  349
 21. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +24
  793
  367
 22. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +17
  589
  302
 23. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  727
  446
 24. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  826
  415