1. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  642
  605
 2. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  508
  481
 3. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  494
  501
 4. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  648
  643
 5. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +21
  673
  483
 6. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  467
  440
 7. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +18
  617
  536
 8. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +33
  2265
  761
 9. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  585
  529
 10. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  728
  534
 11. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  920
  606
 12. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  625
  485
 13. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  770
  596
 14. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  571
  489
 15. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  597
  488
 16. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +28
  718
  603
 17. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +23
  738
  539
 18. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +20
  569
  580
 19. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +19
  571
  521
 20. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +22
  799
  588
 21. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +24
  857
  600
 22. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +17
  636
  458
 23. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +27
  801
  635
 24. Yusik 160117 Yusik 160117 Активные+
  +26
  876
  628