1. msanuk msanuk Активные+
  +40
  250
  97
 2. varyag varyag Премиум
  +16
  422
  213
 3. varyag varyag Премиум
  +19
  296
  123
 4. varyag varyag Премиум
  +17
  413
  114
 5. varyag varyag Премиум
  +18
  311
  149
 6. varyag varyag Премиум
  +20
  455
  132
 7. varyag varyag Премиум
  +13
  256
  116
 8. Алекс2019А Алекс2019А Активные+
  +18
  317
  152
 9. Алекс2019А Алекс2019А Активные+
  +14
  217
  137
 10. varyag varyag Премиум
  +12
  256
  150
 11. varyag varyag Премиум
  +22
  389
  124
 12. varyag varyag Премиум
  +14
  268
  118
 13. varyag varyag Премиум
  +13
  171
  120
 14. varyag varyag Премиум
  +12
  225
  134
 15. zima000 zima000 Премиум
  +60
  300
  106
 16. zima000 zima000 Премиум
  +73
  359
  116
 17. varyag varyag Премиум
  +50
  387
  163
 18. ret.j ret.j Активные+
  +28
  568
  178
 19. zima000 zima000 Премиум
  +142
  530
  126
 20. zima000 zima000 Премиум
  +162
  733
  223
 21. mamala mamala Премиум
  +28
  900
  148
 22. Gans Gans Премиум
  -4
  407
  45
 23. kostik19783 kostik19783 Активные+
  +25
  789
  143
 24. iosif1 iosif1 Премиум
  +34
  569
  145